ORGANIZACIJA REČNOG I MORSKOG TRANSPORTA

Naš iskusan tim organizuje uslugu transporta svih vrsta tereta rasutih, tečnih, generalnih, vangabaritinih.

  • Rasuti tereti: žitarice, ugalj, mineralna đubriva, građevinski materijali
  • Tečni tereti: hemikalije, naftni derivati, ulja
  • Generalni tereti: metali, roba pakovana u kutije, džambo vreće, paletizovana roba
  • Vangabaritni tereti