Chartering

IST – Forwarding and River-Maritime Company doo – Beograd, pruža sledeće usluge u oblasti transporta:

  • Posredovanje pri zaključivanju ugovora između unajmitelja i brodara u transportu rasutih, tečnih, generalnih, vangabaritnih i specijalnih tereta na Dunavu, Savi, Tisi i Dravi, uključujući pravac Rajna-Majna-Dunav.
  • Organizujemo morski transport, kombinovani transport more-reka kao i reka-more sa prekrcajem u ukrajinskoj ili rumunskoj luci.
  • Transport obavljamo na osnovu ugovora za pojedinačna putovanja, konsekutivna putovanja i vremenskog najma tj. godišnjih i višegodišnjih ugovora.
  • Poslove obavljamo u ime i za račun domaćeg i stranog nalogodavca.
  • Permanentno praćenje robe u transportu od početka ukrcaja pa sve do kraja iskrcaja.
  • Informisanje klijenta o trenutnoj situaciji na pomorskom i rečnom tržištu brodskog prostora.
  • Tumačenje transportnih klauzula prilikom zaključivanja kupoprodajnog ugovora
  • Kontrolu ukrcaja/iskrcaja
  • Osiguranje robe
 

Profesionalnost, brzina rešavanja upita, pouzdanost, kvalitet pružanja usluge kao i obučenost kadrova je osnova delovanja kompanije „IST doo“.

ZA VIŠE INFORMACIJA, SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE!