Flota

U operativnom menadžmentu naše kompanije su dva rečna samohodna teretna broda, pogodni za plovidbu rekama: Dunav, Sava,Tisa, Begej.
Na našim brodovima su angažovani iskusni, stručni i savesni članovi posade, koji se staraju o bezbednom i efikasnom prevozu Vašeg tereta.

m/v LJIG

 • Tip objekta: Motorni teretni brod
 • Godina gradnje: 1980
 • Dimenzije objekta:                                                                            
 • Dužina: 76,92 m
 • Širina: 10,80 m
 • Maksimalni gaz: 2,40 m
 • Nosivost/istisnina: 1317,50/1768,12 t/m3
 • Opis objekta: Metalni pod
 • ENI: 36000032
 • Metalni poklopci
 • 1 tovarni prostor
 • Srpska zastava

m/v ĆUPRIJA

 • Tip objekta: Motorni teretni brod
 • Godina proizvodnje: 1981
 • Dimenzije objekta
 • Dužina: 76,93 m
 • Širina: 10,78 m
 • Maksimalni gaz: 2,40 m
 • Nosivost/istisnina: 1317,50/1788,25 t/m3
 • Opis objekta: Metalni pod
 • ENI:36000150
 • Metalni poklopci
 • 1 tovarni prostor
 • Srpska zastava