Operativno servisni prodajni centar Pančevački put bb

IST – Forwarding and River-Maritime Company doo – Beograd

IST doo – operativno servisni centar

Havarijsko remontne intervencije , rekonstrukcije , servis i prodaja brodske opreme
Obezbedjivanje rezervnih delova i ugradnja ,izrada projekata i predaja registrima
Nadzor  nad izvodjenjem radova , rekonstrukcija i remont plovnih objekata

Operativan rad servisnog centra u vremenskom periodu od 24 h - 7 dana u nedelji

Vaš objekat u sigurnim rukama profesionalaca na celokupnoj teritoriji reka Dunava, Save i Tise.