Reference

REMONT PLOVNIH OBJEKATA

REMONT BRODOVA, BARŽI, PONTONA

  • Havarija na trupu-Sanacija

  • Brodoremontski radovi

  • Zavarivački radovi (atestirani varioci)

  • Bravarski radovi

  • Elektro radovi